Nektium heeft handelsvergunningen verkregen voor zijn Rhodiola rosea-extracten van de Spaanse autoriteiten, die hebben verklaard dat de gehele
voorraad voldoet aan de Conventie inzake internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES). Lees verder.