Waarom nutraceutical brands innovatie niet alleen hoog in het vaandel moeten houden, maar er ook actief naar toe moeten werken.
Julie Wiebe, PhD, MBA, chief science officer bij Nektium | Jun 08, 2021

Innovatie definiëren
Steve Jobs zei: “Innovatie maakt het verschil tussen een leider en een volger”. Als essentiële motor van economische vooruitgang is innovatie de sleutel tot het succes van een onderneming. Het leidt tot een hogere productiviteit, wat betekent dat dezelfde input een grotere output genereert. Volgens een recent rapport van de Boston Consulting Group heeft de COVID-19-pandemie eens te meer het belang van innovatie aangetoond. Organisaties moeten nog innovatiever en sneller worden dan vroeger om het algemene concurrentievermogen te vergroten en op lange termijn te overleven. In een recent interview zei Oliver Gassmann, hoogleraar technologiebeheer aan de Universiteit van St. Gallen: “Bedrijven overleven alleen als hun snelheid van leren sneller is dan de snelheid van verandering in hun omgeving”, en Ruppert Murdoch herinnerde ons eraan dat, “het niet de groten zijn die de kleintjes opeten…Het zijn de snelle die de langzame opeten”. Bedrijfsflexibiliteit en snelheid zijn dus de grootste onderscheidende factoren voor de concurrentie geworden.

Link naar artikel