Producent van prebiotische vezel heeft het bewijs achter zijn Sunfiber®  met een onderzoek waarbij normale ontlasting wordt aangetoond bij personen met een neiging tot diarree.