Naarmate het onderzoek naar psychobiotica toeneemt, wordt de belangrijke rol die de darm-hersenas speelt steeds beter begrepen. Lees verder.