Een nieuwe studie bij muizen met sociaal gedragsstoornissen heeft gesuggereerd dat de darmen een hoofdrol spelen in het gedrag en de hersenfunctie en dat microbioom-modulerende producten de sleutel kunnen zijn tot de behandeling van sociale neurologische aandoeningen.

Door Nikki Hancocks

Link naar artikel