Het in de VS gevestigde bedrijf, onze partner PLT Health ontving het predicaat Carbonfree-partner en heeft een emissiereductieprogramma opgezet om zijn milieu-impact te verlagen, benadrukt het.

“Milieubescherming, duurzame inkoop, bescherming van natuurlijke hulpbronnen en ethisch gedrag zijn niet alleen de juiste dingen om te doen – het zijn ook goede zaken”, verklaart Devin Stagg, chief operating officer voor PLT Health Solutions.

Link naar artikel