In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie met adolescenten van 12 tot 16 jaar oud met milde tot gemiddelde symptomen, werd affron® toegediend over een periode van 8 weken en liet vermindering van angst en depressie zien. Link naar artikel