De combinatie van d-ribose en uniquinol kan volgens een eerste studie, belicht door Bioenergy Life Science, Inc. (BLS), ondersteuning bieden aan de hartspier door verbetering van de mitochondriale activiteit. Dit zou onder meer positief kunnen zijn voor mensen met de aandoening HFpEF, maar ook voor mensen die gebukt gaan onder stress en de invloed ervan op de hartgezondheid. De studie (gouden standaard) zal waarschijnlijk in maart 2021 worden afgerond.

Ingrediënt Bioenergy Ribose