Dertig jaar na de lancering van BioenergyRibose®, zegt de producent van het ingrediënt dat nieuw onderzoek het zicht op de effecten ervan in de cel verruimt. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe categorie “mitochondriale gezondheid”, met D-ribose als een van de belangrijkste spelers, aldus een bedrijfsleider.

Link naar artikel