Allerlei leefstijlfactoren zetten de hartgezondheid onder druk.

Een recente studie met ABG+ (aged black garlic) gaf al na 6 weken een significant verlaagde diastolische bloeddruk met een gemiddelde van 5.85mm Hg vergeleken met placebo. Verder is ABG+® ook een mooi alternatief voor monacoline-K.