Gewrichts- en bindweefselaandoeningen blijven toenemen onder een vergrijzende bevolking, wat leidt tot aanzienlijke financiële kosten en een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven. Nieuwe generatie van ingrediënten in opkomst. Consumenten zijn op zoek naar ingrediënten die hen helpen actief te blijven. Als reactie hierop blijft de gezondheidsmarkt voor gewrichten zich ontwikkelen, aangezien een nieuwe klasse van ingrediënten zijn intrede doet, wat innovatie en marktgroei verder stimuleert.

Mobilee®, Collavant®n2, AprèsFlex® en ook BiovaFlex®

 

Link naar het artikel:  Joint health support ingrediënten