In een recent literatuuroverzicht is geconstateerd dat via de darm-hersen-as anthocyaninen en hun van de darm afgeleide metabolieten een beschermend effect kunnen hebben op het zenuwstelsel tegen neurodegeneratieve ziekten. Lees meer.