Amandelconsumptie kan leiden tot aanzienlijke verhogingen van butyraat – een vorm van gunstig korteketenvetzuur (SCFA) – en een grotere ontlastingsfrequentie, wat resulteert in gunstige veranderingen in de functionaliteit van de darmmicrobiota. Lees hier meer.